מדיה

פרסומים

מאי 2023
נקודת המפנה של החינוך בזמן ובמרחב

גיליון זה של EdTech Mindset מספק תמונת מצב של השיחות העשירות שהתרחשו ב- Shaping the Future 2022, במטרה לעורר שיח בין בעלי העניין בחינוך על השאלות שעולות בנושא נקודת המפנה של החינוך בזמן ובמרחב.

גלו עוד
דצמבר 2021
The Unboxing School Movement
גלו עוד
דצמבר 2019
The Rise Of Human Machine Pedagogy
גלו עוד
דצמבר 2018
Educating A.I.
גלו עוד
דצמבר 2018
How Human Can ChatBots Be? 2018
גלו עוד
דצמבר 2017
From Schooling To Learning
גלו עוד
דצמבר 2016
The Virtual Reality Promise 2016
גלו עוד
דצמבר 2015
Education TECHnology Trends Report – 2015
גלו עוד
דצמבר 2014
Education TECHnology Trends Report – 2014
גלו עוד
יוני 2014
Big Data & Education 2014
גלו עוד
דצמבר 2013
Gaming & Education 2013
גלו עוד