מדיה

פרסומים

דצמבר 2022
The Unboxing School Movement
גלו עוד
דצמבר 2022
The Rise Of Human Machine Pedagogy
גלו עוד
דצמבר 2022
Educating A.I.
גלו עוד
דצמבר 2022
How Human Can ChatBots Be? 2018
גלו עוד
דצמבר 2022
From Schooling To Learning
גלו עוד
דצמבר 2022
The Virtual Reality Promise 2016
גלו עוד
דצמבר 2022
Education TECHnology Trends Report – 2015
גלו עוד
דצמבר 2022
Education TECHnology Trends Report – 2014
גלו עוד
דצמבר 2022
Big Data & Education 2014
גלו עוד
דצמבר 2022
Gaming & Education 2013
גלו עוד