mindcet Capital

mindcet Capital היא קרן השקעות (בהקמה) המתמקדת בסטארטאפים בשלבים מוקדמים
שפועלים בתחום החינוך והלמידה ברחבי העולם

לאתר הקרן

 

הקרן משלימה את הפעילות של MindCET

ניתן להגיש פניות כבר עכשיו, האפשרות להשקיע תפתח בחודשים הקרובים

קרן זו מאפשרת לנו לסייע לסטרטאפים שהשתתפו באחת מתוכניות MindCET או שמתאימים לאג'נדה של MindCET- לצמוח במהירות.
הקרן מוקמת בימים אלה והשקעת העוגן המרכזית שלה מגיעה מהכנסות מהשקעות עבר מוצלחות של MindCET.
הקרן תשקיע בממוצע כמאתיים אלף דולר במיזמים בשלב מוקדם, וכמיליון דולר במיזמים בשלב הseed.

לאתר הקרן