חזרה

Unboxing School תנועת

Unboxing School תנועת

Time to override doomscrolling

"תנועת Unboxing School היא תנועה בינלאומית הקוראת לפעולה לאלו שאכפת להם ומחויבת לאיחוד כוחות בשאיפה לשינוי משמעותי בפרקטיקות החינוכיות. התנועה מבקשת  מבקשת לנצל את היתרון באמצעות זיהוי הזדמנויות שנוצרו בתקופת הקורונה על מנת ליצור שינוי משמעותי בבתי ספר."

קראו את המגזין המלא בחינם כאן.