Prickly Bear
Prickly Bear
31.01.2024 Share
אפליקציה משחקית לילדים שמעודדת למידה מבוססת מוטיבציה
Scanmarker
Scanmarker
19.12.2023 Share
סורק ידני חכם שהופך במהירות כל טקסט מודפס לדיגיטלי.
Moi Panda
Moi Panda
19.12.2023 Share
אפליקציה חברתית שמשדכת בין ילדים ברחבי העולם לטיפוח הזהות השורשית והגלובלית שלהם ופיתוח מיומנויות חברתיות ושפתיות.
Lughati
Lughati
06.06.2023 Share
פלטפורמה אינטראקטיבית ללמידת ערבית
Bloom
Bloom
06.06.2023 Share
התאמת תוכן הלימוד ללומד.ת באמצעות בינה מלאכותית
Chameleon.ai
Chameleon.ai
06.06.2023 Share
שיעורי אנגלית אינטראקטיביים ומשמעותיים עם אוואטרים בעיצוב התלמידים
examPAL
examPAL
04.09.2022 Share
התאמה אישית של הכנה למבחנים סטנדרטיים
DialoGYM
DialoGYM
24.07.2022 Share
מרחב וירטואלי המאפשר דיאלוג
key2enable
key2enable
17.07.2022 Share
מקלדת ייחודית המעצימה ילדים בעלי מוגבלויות
acktechnologies
acktechnologies
17.07.2022 Share
דיגיטציה של תוכן למידה